Δικαίωμα Προστασίας Δεδομένων

Αίτηση εξάσκησης δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων

Χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο για να ζητήσετε να εξασκήσετε συγκεκριμένο δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων («δικαίωμα») σύμφωνα με τις διατάξεις:


Αιτήσεις με ελλιπή, ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία που αφορούν άλλα φυσικά πρόσωπα δεν θα διεκπεραιώνονται.

Το ΡΙΚ θα εξετάσει το αίτημα σας και θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και συναφών οδηγιών1 . Το ΡΙΚ θα ανταποκριθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης της αίτησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτή την αίτηση θα τηρηθούν για ένα χρόνο, θα επεξεργαστούν με απόλυτη εχεμύθεια και αποκλειστικά για το σκοπό διεκπεραίωσης του αιτήματος, επανεξέταση σε περίπτωση παραπόνου, ελέγχους διαδικασιών προστασίας δεδομένων ή για συμμόρφωση με τις οδηγίες / υποδείξεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων. Σε περίπτωση που έχετε παράπονο για τον τρόπο που χειρίστηκε το ΡΙΚ το αίτημα σας, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην “Ενημέρωση σχετικά με την προστασία δεδομένων” του ΡΙΚ, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://corporate.rik.cy/.


Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα να σταλούν με φάξ στο + 22317585. Εναλλακτικά, τα φωτοαντίγραφα του υπογεγραμμένου εντύπου και των συνοδευτικών εγγράφων μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected]

Η υπηρεσία ΡΙΚFLIX δίνει την ευκαιρία στους τηλεθεατές που κατέχουν έξυπνες τηλεοράσεις οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή της υβριδικής τηλεόρασης (HbbTV) με την χρήση του κόκκινου κουμπιού -που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεκοντρολ-να μεταφέρονται σε διαδυκτιακό περιβάλλον απο όπου μπορούν να παρακολουθήσουν εταιροχρονισμένα τα προγράμματα του ΡΙΚ.

Όταν κάποιος τηλεθεατής είναι συντονισμένος στις συχνότητες τις Επίγειας Ψηφιακής Πλατφόρμας (DVB-T) του ΡΙΚ και παρακολουθεί ΡΙΚ 1 , ΡΙΚ 2 ή ΡΙΚHD και ο δέκτης του υποστηρίζει την εν λόγω εφαρμογή, στο κάτω μέρος της οθόνης του θα παρουσιαστεί για λίγα δευτερόλεπτα ένα εικονίδιο που θα τον καλεί να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, εισέρχεται στην πλατφόρμα ΡΙΚFLIX. Σε περίπτωση που ο τηλεθεατής θέλει να επανέλθει στη ζωντανή ροή εκπομπής θα πρέπει να ξαναπατήσει το κόκκινο κουμπί.